Leerlingenraad

In onze school wordt jaarlijks bij het schooljaarbegin een leerlingenraad samengesteld. Deze bestaat uit een afvaardiging van leerlingen uit het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar. De 16 afgevaardige leerlingen worden democratisch verkozen.

De leerlingenraad vergadert onder leiding van de directeur of een verantwoordelijke leerkracht. Voorstelllen of opmerkingen van de leerlingenraad worden door het schoolteam en de ouderraad in de mate van het mogelijk gerealiseerd.

Leerlingenraad Akrenbos 2022-2023


Leerlingenraad Bever Centrum