Busregeling

Busregeling

Wie met de schoolbus naar school komt, dient tijdig klaar te staan.

Ouders van kinderen die in geval van ziekte of een andere reden uitzonderlijk geen gebruik maken van de bus, dienen de buschauffeur te verwittigen. Kleuters/leerlingen die 's (na)middags thuis niet binnen kunnen, worden terug meegenomen naar school en blijven in de bewaking tot ze afgehaald worden.

Ouders dienen de kinderen op te wachten langs de kant waar ze van de bus stappen. Kleuters en leerlingen van de eerste graad mogen nooit alleen oversteken. Er is steeds een busbegeleid(st)er aanwezig op de schoolbus. Indien u meer informatie wenst omtrent de routes van de schoolbus, kunt u steeds contact opnemen met de schooldirectie.

Opgelet: De bus rijdt alleen in de gemeente Bever. De omliggende gemeentes worden niet meer bediend.

Per rit betalen de leerlingen €0,80. Er wordt ook een goedkoper maandtarief en jaartarief aangeboden. Onder bepaalde omstandigheden (bv. groot gezin) kan u ook korting verkrijgen. Voor meer informatie neemt u contact op met de directeur.

Vervoer van de leerlingen tussen de vestigingsplaatsen is gratis. Het vervoer tussen de vestigingsplaatsen start meteen na schooltijd (vanaf 15u30). Ook vóór schooltijd is er busvervoer tussen beide vestigingen.

De trajecten kunnen bij de directie steeds geraadpleegd worden.

Bij de inschrijving krijgt U hierover uitleg, indien u dit wenst.