Busregeling

Busregeling schooljaar 2022-2023

Vanaf schooljaar 2022-2023 is er geen busvervoer voor en na school voorzien op domicilie (ophalen kinderen bij hen thuis).

Vervoer van de leerlingen tussen de vestigingsplaatsen blijft aangeboden worden en blijft gratis. Het vervoer tussen de vestigingsplaatsen start meteen na schooltijd. Ook vóór schooltijd is er busvervoer tussen beide vestigingen.

Ochtend

7u40: van Kerkhove 14 (Bever Centrum), naar Akrenbos 71a (lagere school Akrenbos)

7u50: van Akrenbos 71a (lagere school Akrenbos) naar Kerkhove 14 (Bever Centrum)

8u00: van Kerkhove 14 (Bever Centrum) naar Akrenbos 133 (kleuterschool Akrenbos)

8u05: van kinderopvang Sterretje naar Akrenbos 133 (kleuterschool Akrenbos)

(8u25 eventueel bijkomende rit van kinderopvang Sterretje naar Kerkhove 14 (Bever Centrum))


Avond

15u45 (11u55 op woensdag): Van Akrenbos 133 (kleuterschool Akrenbos) naar Kerkhove 14 en kinderopvang Sterretje

15u55 (12u15 op woensdag): Van Kerkhove 14 naar kinderopvang Sterretje (Peuterklas)

16u10 (12u00 op woensdag): Van Akrenbos 71a (lagere school Akrenbos) naar Kerkhove 14 (Bever Centrum)

16u20 (12u10 op woensdag): Van Kerkhove 14 naar Akrenbos 71a (Akrenbos lager)

16u30 (12u20 op woensdag): van Akrenbos 71a naar kinderopvang Sterretje