Welkom op onze school

In ons land is er leerplicht.

Gelukkig maar.

Iedereen moet zich thuis voelen in onze school.

Toch moet het voor iedereen leuk en aangenaam zijn.

Onze school zorgt voor kwaliteitsonderwijs vermengd met een stevige opvoeding.

Beiden zijn heel belangrijk.

Ook leerlingen die het moeilijker hebben zijn welkom op onze school.

Zij worden met de nodige zorg en aandacht geholpen.

Wij wensen jullie een aangename ontdekkingstocht...

de directie

Dorien Cochez

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Aanmeldingen

Alle kinderen, die wensen in te schrijven voor het schooljaar 2021 - 2022 dienen zich aan te melden, gedurende de aanmeldingsperiode. Kinderen die reeds ingeschreven zijn, moeten zich niet opnieuw inschrijven. De procedure betreft alleen kinderen die nog geen schoollopen in onze school.

Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten, dat je je kind in deze school wenst in te schrijven.

De aanmeldingsperiode loopt vanaf dinsdag 5 januari 2021 (9u00) tot en met maandag 22 februari 2021 (16u00). De aanmeldingen verlopen digitaal. Hieronder vindt u de link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV-DDx83R_cskctHyfGECTLgkz2Bn3QyviT4pYOrNa7MXkng/viewform

Alle kinderen van het geboortejaar 2019 kunnen nu aanmelden, ook al start je kind pas effectief in het schooljaar 2022 - 2023.

Na de aanmeldingsperiode maakt de directeur de rangordening op. De maximale capaciteit bedraagt 46 kinderen per geboortejaar (kleuteronderwijs) of 50 leerlingen per leerjaar (lager onderwijs).

De school legt op voorhand vast hoeveel plaatsen ze reserveert voor indicatorleerlingen en hoeveel voor niet-indicatorleerlingen (alleen binnen de eerste 2 geboortejaren van het kleuteronderwijs en het 1ste leerjaar (lager onderwijs)). De relatieve aanwezigheid bedraagt 7 indicatorleerlingen per geboortejaar (kleuteronderwijs: geboortejaren 2019 en 2018) of per leerjaar (1ste leerjaar). De bedoeling hiervan is dat er een sociale mix komt in de school: leerlingen uit alle soorten gezinnen krijgen er een plaats.

Hieronder vindt u een overzicht van de stand van zaken in december 2020. Het blijft evenwel van belang dat u komt aanmelden ook al is dat geboortejaar of leerjaar volzet. Ieder schooljaar veranderen er ook kleuters / leerlingen van bij ons, wegens omstandigheden, naar een andere school. Dan kan er een plaatsje vrijkomen.

Aangemelde kinderen krijgen altijd voorrang!

- Geboortejaar 2019 (Peuterklas): 4 plaatsen (waarvan 7 indicatorleerlingen)

- Geboortejaar 2018 (1ste kleuterklas): 10 plaatsen (waarvan 0 indicatorleerlingen)

- Geboortejaar 2017 (2de kleuterklas): 1 plaats

- Geboortejaar 2016 (3de kleuterklas): 17 plaatsen

- 1 ste leerjaar: 5 plaatsen (waarvan 1 indicatorleerling)

- 2 de leerjaar: 6 plaatsen

- 3 de leerjaar: 11 plaatsen

- 4 de leerjaar: 12 plaatsen

- 5 de leerjaar: 4 plaatsen

- 6 de leerjaar: 12 plaatsen


Inschrijvingen_2021_2022.pdf